Társasági jog

Tevékenységünk kiterjed a leggyakoribb társaságokat érintő kérdésekre, így többek között az alábbiakra:

 • Általános jogi tanácsadás
 • Jogi képviselet állandó megbízás alapján, komplex jogi szolgáltatás
 • Jogi képviselet cégtörvényességi- és egyéb cégbíróság előtti eljárásokban
 • Cégalapítás, cégmódosítás,
 • Szolgáltatási szerződések készítése
 • Adatvédelmi és GDPR kérdések.

ÁLTALÁNOS TANÁCSADÁS, KÉPVISELET

Ahhoz, hogy egy cég hatékonyan és egyben rendezett jogi keretek között tudjon működni, mindenképpen szükséges néhány jogi dokumentum. Mi az, amire minden cégnek szüksége van?

 • Szolgáltatói szerződések.
 • Munkáltatói, munkavállalói szerződések.

Ezek hiányában, vagy az internetről letöltött általános szerződésmintákra alapozva egy cég rendkívül bizonytalan jogi háttérrel rendelkezik, ami hosszú távon komoly veszélyeket rejt.

ADATVÉDELEM ÉS GDPR

Gyakorlatilag ma Magyarországon, illetve az Európai Unióban működő cégek számára kötelező az adatkezelésükkel kapcsolatosan részletes és alapos dokumentációval rendelkezniük, különösen, ha van weboldaluk. Mit takar mindez?

 • Adatkezelési szabályzat
 • Sütik kezelése
 • Feliratkozók, ügyfelek adatainak kezelése.

Gyakori kérdések

Magyarországon cégalapításra egy személy által, illetve többek gazdasági együttműködése keretében is van lehetőség. Amennyiben a cégalapítók köre személyében megfelel a releváns jogszabályok – azaz a Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény – előírásainak (például: cselekvőképesség, összeférhetetlenség- és korábban kiszabott cégjogi szankciók hiánya), valamint az egyes cégformák esetében előírt törzstőke is rendelkezésre áll, a cégalapítást érintő jogi folyamatban minden előzetes feltétele fennáll.

A cégmódosításnak gyakori – és általában egyetlen – feltétele, hogy a társaság legfőbb szerve a cégmódosításra vonatkozó kezdeményezést szavazással jóváhagyja, azonban ritkábban előfordulhatnak olyan esetek is, amikor ehhez a jogszabály további követelményeket támaszt.

A cégalapítás költségei több komponensből tevődnek össze. Egyrészt, ide tartozik a tagok által alapításkor teljesítendő vagyoni hozzájárulás, amely a választott cégforma és a vonatkozó jogszabályi előírások függvényében minimalizálható. Másrészt, felmerülnek a cégalapítás, mint jogi eljárás költségei is (például: illeték, közzétételi költségtérítés), amelyek az említett feltételek megfelelő alakulása esetén akár 0,- Ft-ra minimalizálhatók. Végül, cégalapításkor – a kötelező jogi képviseletre tekintettel – számolnia kell az eljáró ügyvéd munkadíjával is, amelyet általában az elvégzett jogi munka összetettsége határoz meg.
Hasonlóan a cégalapításhoz, a cégmódosítás során felmerülő költségeket a cég formája, valamint a tervezett változtatás módja határozza meg, azonban az optimális jogi megoldás alkalmazásával ezek a kiadások jelentős mértékben csökkenthetők.

Mind a két esetben szükséges a jogi eljárás lebonyolításához a tag(ok), illetve a vezető tisztségviselő(k) személyi igazolványa, lakcímkártyája, továbbá adókártyája. Amennyiben cégmódosításra kerül sor, szükséges lehet a legutolsó módosítás során szerkesztett létesítő okirat is.

Az ideális cégforma mibenléte számos körülmény függvénye. Ilyenek például az alapítók rövid- és hosszú távú üzleti céljai, az alapítani kívánt cég tevékenységi körei, valamint az alapítók vagyoni lehetőségei. Általánosságban elmondható, hogy ebben a kérdésben kizárólag az adott helyzet valamennyi adottságához igazodó, személyre szabott tanácsot lehet adni, amelyre lehetőség van az irodánkban, egy egyszerű cégjogi konzultáció során.

Amennyiben mi magunk döntünk úgy, hogy lezárnánk a cégünk keretében végzett gazdasági tevékenységet, két lehetőség közül választhatunk. Egyrészt a cég (vagy üzletrész) értékesíthető cég- vagy üzletrész adásvételi jogügylet keretében. Igaz, ekkor a nem szűnik meg a cég, de a tulajdona más személyhez kerül. Másrészt, lehetőségünk van végelszámolási eljárást is kezdeményezni. A végelszámolás azonban egy összetett eljárás, amelyre csupán abban az esetben kerülhet sor, ha a társaság nem fizetésképtelen, ha a céggel szemben hatósági/bírósági eljárás nincs folyamatban, továbbá, ha a cégnek nincs elintézetlen követelése, vagy tartozása. Amennyiben ezek a feltételek fennállnak, a társaság tagjai jogosultak a cég működését lezáró, illetve vagyonának sorsát rendező végelszámoló megválasztására.