Iparjogvédelem

Az iparjogvédelem területén elsősorban az árujelzők, ezen belül is a védjegyoltalomi eljárás kapcsán fejtjük ki tevékenységünket. Irodánk a polgári jog ezen szegmensében szerzett beható tapasztalatát hazai ügyfélkörének folyamatos bővülése, valamint a dinamikusan fejlődő jogág legfrissebb változásainak állandó nyomon követése mellett szerezte.

A védjegy grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas áruknak vagy szolgáltatásoknak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésre. A védjegy egyfelől tájékoztatási funkcióval bír, amelynek körében tájékoztatja a fogyasztót, vásárlót az áruról, annak gyártójáról, továbbá megkülönbözteti azt más hasonló áruktól vagy szolgáltatásoktól. Másfelől, a védjegy reklámozási funkciója által a védjegyről a fogyasztó a termékre következtet. Védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet például: szó, szóösszetétel, betű, szám, ábra, kép vagy alakzat, hologram, szín és színösszetétel is.

Hogyan tud Irodánk segíteni a védjegyoltalom megszerzésében?

  • Konzultációnk során felmérjük, hogy megjelölése megfelel-e a jogszabály által támasztott oltalmi feltételeknek, tanácsokkal látjuk el az eredményes, korábbi védjegyekre folytatott kutatás kapcsán, az összetéveszthetőség kizárása érdekében.
  • Teljeskörű jogi képviseletet nyújtunk a hazai- és EU-s védjegybejelentési eljárás során, továbbá segítjük a védjegybitorlókkal szemben való fellépésben.

NEMZETI VÉDJEGY

Hogyan tud védjegyoltalmat szerezni Magyarországon? A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott nemzeti védjegybejelentéssel. Hazai védjegybejelentő személyesen vagy jogi képviselővel egyaránt eljárhat ezen folyamat során, azonban Irodánk közreműködése a bejelentés elkészítésében, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával történő folyamatos kapcsolattartásban is hasznos lehet az Ön számára, különös tekintettel az elbírálás eredményességére és gyorsaságára, valamint komoly adminisztrációs terhet veszünk le válláról.

EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGY

A hazánkban lajstromozott védjegy oltalma csupán Magyarország területére terjed ki. Amennyiben Ön a védjegyével ellátott termékét az Európai Unió egyes államaiban is forgalmazni kívánja, célszerű az érintett államokban is megszerezni a védjegyoltalmat. Ennek a legegyszerűbb módja az Európai Uniós védjegybejelentés, amelynek oltalma az Európai Unió minden tagállamában egységesen fennáll.

Gyakori kérdések

Amennyiben a védjegybejelentő által meghatározott megjelölés (például: márkanév vagy logó) védjegyoltalomban részesül, azt kizárólag védjegyjogosult használhatja. Ezzel megelőzheti az Ön termékével, márkájával való visszaéléseket, adott esetben pénzügyi igénnyel léphet fel a védjegy bitorlójával szemben. Manapság egyre többször fordul elő, hogy különböző online fórumokon visszaélnek valaki fáradságos munkájával létrehozott termékkel, amely ellen a leghatékonyabb védekezés a védjegyoltalom.

A hazai védjegybejelentési eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt hozzávetőlegesen 6-8 hónap alatt zajlik le, azonban plusz díj ellenében igényelhető gyorsított eljárás, ami jelentősen lerövidíti ezt az időtartamot. Az Európai Uniós védjegy bejelentése átlagosan 4-6 hónapot vesz igénybe. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a bejelentés megfelel a törvényi feltételeknek, úgy a bejelentés napjára visszamenőleg lajstromozzák a védjegyet. Ahhoz, hogy egy kiélezett gazdasági versenyben elsőbbséget szerezzen érdemes szakemberre bízni a bejelentést.

A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlan alkalommal megújítható.