Munkajogi tanácsadás

Amennyiben egy cégnek munkavállalói vannak – azaz szinte kivétel nélkül – akkor a munkaviszony módját mindenképpen szerződéses keretek között szükséges szabályozni.

Tevékenységünk során az alábbiakban tudunk támogatást nyújtani:

  • munkaviszony létesítésével és megszűntetésével kapcsolatos tanácsadás
  • munkaszerződések készítése
  • meglévő munkaszerződések véleményezése, módosítása.

MUNKÁLTATÓKNAK

Irodánk a gazdasági társaságként működő munkáltatóknak konzultációs, okirat szerkesztési és véleményezési, valamint hatóság és bíróság előtti, eljárási jellegű jogi támogatást egyaránt biztosít. E körben folytatott tevékenységünk, a teljesség igénye nélkül az alábbi területekre terjed ki:

  • munkaszerződések készítése és véleményezése,
  • versenytilalmi megállapodások készítése,
  • felmondást, azonnali hatályú megszüntetést, közös megegyezést érintő dokumentáció szerkesztése és véleményezése,
  • képviselet munkaügyi felügyeleti eljárásban,
  • képviselet munkaügyi jogvitákban peren kívül, illetve peres eljárás során.

MUNKAVÁLLALÓKNAK

Számos esetben merülnek fel munkavállalói oldalról, a munkaviszony létesítését megelőzően vagy annak fennállása folyamán a munkaszerződés tartalmát, a versenytilalmi megállapodást, vagy a munkaidőt és pihenőidőt, esetlegesen a jutalmak kifizetésének szabályait érintő kérdések. Gyakran kétséges a munkavállalók számára az is, hogy jogszerűen történik-e a munkaviszony megszüntetése, járhat-e számukra végkielégítés, legyen szó akár a munkavállaló, akár a munkáltató ez irányú szándékáról.
Irodánk a fentiekben nevezett kérdésekben készséggel áll rendelkezésére jogi tanácsadás keretében, továbbá szükség esetén peres képviselet során is.

Gyakori kérdések

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei közé tartozik a munkáltató cégadatai, a munkavállaló személyes adatai, a munkavállaló alapbére, a munkavállaló munkaköre, a munkaviszony tartama (amennyiben nincs meghatározva, határozatlan időre jön létre), a munkavégzés helye, a napi munkaidő és a próbaidő tartama.

Ezen felül a munkáltatónak a munkaviszony létesítésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, illetve a munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójáról is. A munkáltató ez utóbbi tájékoztatását érdemes a munkavállalóval a munkaviszony létesítése során közölni.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése tekintetében csupán annyi kikötést tartalmaz a Munka Törvénykönyve, hogy a felek vonatkozó jognyilatkozatának kölcsönösnek és egybehangzónak kell lennie. Ezen felül, a feleknek kötelezően meg kell jelölniük a munkaviszony megszüntetésének időpontját is.
A Munka Törvénykönyve alapján, főszabály szerint a munkaviszonyt mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló megszüntetheti, azonban felmondó jognyilatkozatát a munkáltató minden esetben köteles megindokolni. A Munka Törvénykönyve számos olyan esetet is rögzít, amikor nincs lehetőség (munkáltatói) felmondásra. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt (csupán a legáltalánosabb eseteket említve): a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, továbbá a nő jogszabály szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.