LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK

Ha ez a kérdés felmerült Önben, akkor valószínűleg igen.

Ügyvédhez azért érdemes fordulni, mert ha Ön nem szakember, akkor nehezen találhatja meg a megfelelő jogi megoldást. Az interneten való böngészés során ugyan kaphat ötleteket, de könnyen lehet, hogy az az Ön esetében nem alkalmazható vagy rossz, félrevezető információkat kap. Éppen ezért nem adunk telefonon sem tanácsot új ügyfeleinknek, mert részleteiben ismernünk kell az adott ügyet ahhoz, hogy korrekt tanáccsal szolgálhassunk.

Az első konzultáció (max 30 perc) során felmérjük, hogy tudunk-e Önnek segíteni. Mivel ekkor még nem dől el, hogy megfelelőek vagyunk-e egymás számára, ezért az első konzultációra csak egy jelképes díjat szoktunk kérni. Így Ön is nyugodt lehet, hiszen biztos lehet abban, hogy elkötelezett csapatot tudhat maga mögött.

Ügyvédi munkadíjra vonatkozó szabályok:

Irodánk az ügyvédi munkadíj mértékét minden esetben az ügy körülményeire, illetve a jogi feladat várható bonyolultságára tekintettel, személyre szabottan dolgozza ki. Ennek függvényében lehetőség van óradíjas, illetve fix munkadíjas elszámolásra egyaránt. Irodánk az együttműködés megkezdését megelőzően egyértelműen és tételesen tájékoztatja leendő Ügyfeleit valamennyi várható munkadíj-, illetve költségelem összegéről.

Az ügyvédi honlapon az ügyvédi megbízási díj mértékére vonatkozó tájékoztatás tárgyszerűen, pontosan, nem félrevezetően, nem összehasonlító jelleggel tehető közzé. A díjtájékoztatásban egyértelműen rögzíteni kell a díjtájékoztatással érintett ügyvédi tevékenységet, a megbízási díj alapját és mértékét, azt, hogy a megbízási díj a megbízás ellátásával összefüggő költségeket magában foglalja-e, azoknak az ügy ellátásával összefüggésben előreláthatóan felmerülő költségeknek a körét, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában, kedvezmény meghirdetése esetén azt, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlója a díjtájékoztatóban közzétett díjból milyen, az ügyvédi hivatás méltóságával összeegyeztethető feltételek mellett és milyen kedvezményt biztosít, valamint azt a tájékoztatást, hogy az ügyvédi megbízási szerződésben a szerződés megkötése idején közzétett díjtájékoztatástól az ügyfél hátrányára nem lehet eltérni.

Forrás: https://bkik.hu/hu/hirek/az-ugyvedi-munkadijra-vonatkozo-fontosabb-szabalyok

KÉRDEZZEN TŐLÜNK!

  TOVÁBBI KÉRDÉSEK

  A személyes konzultáció, illetve a videó konferencia páratlan lehetőséget biztosít arra, hogy megossza Irodánkkal ügyének részleteit azzal, hogy munkatársunknak azonnali lehetősége van jogi álláspontját kifejteni. További előnye a személyes konzultációnak, hogy annak keretében Irodánk rendelkezésére bocsáthatók az ügyhöz kapcsolódó iratok, valamint meghatalmazás és megbízási szerződés aláírásával Irodánk haladéktalanul hozzá tud látni az Ön képviseletéhez.

  Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint az ellenjegyzéssel az ügyvéd tanúsítja, hogy az okirat a jogszabályoknak megfelel, a felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak, az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik azonosítását elvégezte, és az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.

  Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége a megbízó személyes adataira, üzleti kapcsolataira, vállalkozása jövedelmi viszonyaira, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkra, valamint a bank és adótitok körébe tartozó adatokra, illetve az egészségi adatokra is kiterjed. Az ügyvédi titok körébe tartozik emellett mindazon dokumentumok és adathordozók tartalma is, amelyeket az ügyvéd eljárása körében szerkesztett, illetve az ügyfél a rendelkezésére bocsájtott. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség létrejöttének nem feltétele a megbízás létrejötte, elegendő, ha az ügyvéd-ügyfél kapcsolat kialakul, valamint fennálló megbízás megszűnése sem mentesíti az ügyvédet ezen kötelezettsége alól. Ez a titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottaira is.

  Az ügyvédi meghatalmazás az Ügyfél egyoldalú jognyilatkozata, amely az ügyvédet az ott meghatározott ügyben és terjedelemben való jogi képviseletére jogosítja fel. Eljárási jellegű ügyvédi megbízás esetén kiállítása elengedhetetlen, hiszen az ügyfél jogi képviseletében az érintett bíróság/hatóság/szerv/személy előtti eljárási jogát az ügyvéd kizárólag ezen okirattal tudja igazolni. Az ügyvédi megbízási szerződés a jogi szolgáltatás egyes kondícióit rögzíti. Ezek közé tartozik például az ügyvéd által elvégzendő feladat, az annak alapjául szolgáló tényállás és az ügyfél megbízási jogviszony keretében gyakorolható jogai is. A megbízási szerződés pontosan rögzíti az ügyvédi munkadíj mértékét és a megbízás ellátásához kapcsolódó költségeket, illetve azok viselésének tárgyában is tartalmaz rendelkezéseket. Az ügyvédi megbízási szerződés elengedhetetlen előfeltétele az átlátható és hatékony ügyfél-ügyvéd kapcsolatnak, illetve a felek együttműködésének.

  Konzultációs időpont foglalására Irodánk telefonos elérhetőségén (+36 20-291-2383), email útján ( iroda@gaalui.hu), valamint a honlapunkon található „KÉRJEN IDŐPONTOT” menüpont alatt van lehetőség.

  A konzultációs időpont lefoglalása során az Ügyfélnek lehetősége van személyes konzultáció mellett video hívás formájában is konzultációt kezdeményezni. Erre Irodánk Skype és Microsoft Teams platformokon is lehetőséget biztosít.

  Irodánk Pesten, a Margit híd Pesti oldalán található, a Vígszínház utca 5. 3/16 alatt. Tömegközlekedéssel egyszerűen érhető el a 4-6-os Villamossal, 15-9s busszal, illetve a 3-mas Metro-val. Az iroda a Vígszínház mögött található.