Vegye igénybe segítségünket közlekedési baleset károsultjaként

Az esetek nagy részében a közlekedési baleset több szereplős. Van, aki okozza a kárt, és van, aki a közlekedési baleset kárvallottja. Sajnos az a helyzet, hogy még mindig nagyon sok gépjármű baleset történik a közutakon nap mint nap, amelyekben sok esetben a vétlen személyek – és azok vagyontárgyai – is megsérülnek. Ők a károsultak, akik önhibájukon kívül szereznek anyagi, esetenként testi és lelki sérüléseket. A statisztikai adatok szerint a közlekedési baleset az egyik leggyakoribb károsodási forma. Amennyiben valaki egy közlekedési baleset károsultja, tisztában kell lennie azzal, hogy sajnos ez esetben is igaz, hogy amit nem kér, azt önként csak nagyon ritkán adják. Mint károsult, jogosult a kártérítésre. Éppen ezért, ha a kártérítési eljárás során Önnek már a kezdetektől szakszerű segítsége van, aki olyan dolgokra, és kártérítési tételekre is gondol, amelyekkel Ön esetleg nem számol, jóval magasabb kártérítési összegre is számíthat Nem beszélve arról, hogy egy tapasztalt szakember a kárrendezési folyamatot is lényegesen meggyorsíthatja, hiszen tudja, hogy mit igényelhet, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani. Érdemes azzal tisztában lenni, hogy mind a peren kívüli, mind a peres kárrendezési folyamat számos ponton megrekedhet, ha nem rendelkezik kellő tapasztalattal a kárügyintézés területén. Tapasztalataink szerint a károsultak egy közlekedési baleset után nem minden esetben vannak tisztában az őket megillető jogokkal. Ennek következtében sajnos a káraik sem térülnek meg teljes egészében. Minderre tekintettel kárigénye hatékony érvényesítéséhez elengedhetetlen egy szakszerű, tapasztalt ügyvéd segítő közreműködése. Tudjuk, hogy egy közlekedési baleset után a legkevésbé egy biztosítóval való huzakodás hiányzik, így ezt a terhet mi levesszük az Önök válláról.

És közlekedési baleset okozójaként is számíthat a segítségünkre

Ugyanígy szükség lehet jogi segítségre abban az esteben is, ha Ön a közlekedési baleset okozója. A hatályos jogszabályok értelmében (a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény) minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles a gépjárművére (felelősség)biztosítási szerződést kötni. Az említett jogszabály értelmében károkozás esetén a kárigény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítójával szemben támasztható. A biztosító helytállási kötelezettségét tekintve pedig érdemes meggyőződni arról, hogy a kártérítési felelősség megállapításhoz szükséges jogszabályi feltételek fennállnak-e. Miért? Mert számos esetben előfordulhat, hogy a kárügy tényállása alapján a helytállási kötelezettség alól mentesülhet- vagy a károsulti igény csupán töredékét köteles teljesíteni a biztosítója terhére. Fontos kiemelni, hogy a kárt okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítása fedezi a közlekedési baleset során okozott kárt. Ebben az esetben tisztában kell lenni azzal, hogy a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának nemcsak a gépjárműkárokat – a javítási költséget, vagy az úgynevezett totálkárt – kell megtérítenie, hanem a balesettel összefüggésben keletkezett valamennyi egyéb igazolt kárt is. Ilyen például a személyi sérülésből adódó vagyoni kár és a sérelemdíj. Ez esetenként akár több milliós kártérítés is lehet, amit egy magánszemély vélhetően nem lenne képes kifizetni. A biztosítók viszont több mint hatmillió Euro összeghatárig kötelesek az okozott károkat megtéríteni. Hogy ne Önnek kelljen ezért megküzdeni, mi átvállaljuk Öntől ezt a terhet. Ehhez mind a megfelelő jogi szakmai felkészültséggel, mind pedig tapasztalattal és háttérrel rendelkezünk.

Közlekedési baleset -gaalui