Szerzői jog

Szerzői jogi védelmet élvezhet az olyan alkotás – például vers, honlap, informatikai program, zenemű, film vagy tudományos, művészeti alkotás – amely egyéni-eredeti jelleggel bír. Sőt, szerzői jogi védelem alá esik az ilyen művek felhasználásához kapcsolódó teljesítmény is. A szerzői jogi védelem egyaránt biztosít személyhez fűződő- és vagyoni jogokat a jogosult részére, ami miatt kiemelt jelentőséget szerzett a zeneipar, a könyvkiadás, a műsorszolgáltatás, a szoftveripar, valamint a filmgyártás területén is, hiszen például az említett alkotások után befolyó jogdíj-bevételt is a szerzői jogi védelem alapozza meg.

A szerzői jogi védelem a mű létrejöttével keletkezik, külön hatósági eljárás lefolytatása ennek nem feltétele. Kérhető azonban a mű önkéntes nyilvántartásba vétele, amely bizonyítja, hogy a mű az adott időpontban meghatározott tartalommal létezett.

Hogyan tud Irodánk segíteni alkotása szerzői jogi védelmének megítélésében, illetve lehető legteljesebb biztosításában?

  • Személyes tanácsadás keretében felmérjük, hogy alkotása megfelel-e a jogszabály által támasztott védelmi feltételeknek.
  • Teljeskörű jogi képviseletet nyújtunk az önkéntes műnyilvántartásba vétel során.

EGYÉNI-EREDETI JELLEG

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján, az alkotásra vonatkozó kettős követelményrendszert az alábbiak szerint határozza meg:
„Az egyéni jelleg akkor áll fenn, ha az adott körülmények között lehetőség van többféle kifejezési módra és ezek közül a szerző egyéni módon valósítja meg, hozza létre alkotását. Az eredetiség azt jelenti, hogy a művet maga a szerző alkotta meg és nem egy már korábban létező alkotás egyszerű másolatáról van szó. Az egyéniségre, eredetiségre vonatkozó követelmény tehát az alkotás kifejezésmódjára, az alkotásban foglalt gondolatok, információk megjelenítésére tekintettel áll fenn.”

SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ ÉS VAGYONI JOGOK

A szerzői jogi védelem körébe az alábbi jogok sorolhatók.

Személyhez fűződő jogok: ide tartozik a mű nyilvánosságra hozatalának- és visszavonásának joga, a szerző nevének az alkotáson való feltüntetéséhez való jog, továbbá a mű egységének védelme is.
A műhöz kapcsolódó vagyoni jogok: a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés, a nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, az átdolgozás, valamint a kiállítás is.

Gyakori kérdések

A mű önkéntes nyilvántartásba vételével igazolást nyer, hogy az alkotás a nyilvántartásba vétel időpontjában adott tartalommal vagy jellemzőkkel létezett. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez nem a szerzői jogvédelem keletkezési időpontjának feleltethető meg, hanem egy bizonyos állapot fennállását bizonyítja a bejelentés időpontjában.

A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az alkotás a szerző életében, valamint a halála után hetven éven át részesül védelemben.